• S_NAP_6891

  Naples

  © Sonya Newell-Smith
 • S_B&W_Nuns_Under_Tree_51

  London Park

  © Sonya Newell-Smith
 • S_ART_6350_Final

  Tate Modern Art Gallery

  © Sonya Newell-Smith
 • S_SCE_6991

  The Thames Limehouse

  © Sonya Newell-Smith
 • S_SCE_6574

  East End London

  © Sonya Newell-Smith
 • S_SCE_0160

  Tate Britain

  © Sonya Newell-Smith
 • S_SCE_1711

  Volga-Baltic Canal Russia

  © Sonya Newell-Smith
 • S_SCE_1079

  Lake Onega Russia

  © Sonya Newell-Smith
 • S_SCE_1735

  Volga-Baltic Canal Russia

  © Sonya Newell-Smith
 • S_TRE_1580

  Volga-Baltic Canal Russia

  © Sonya Newell-Smith
 • D_Yaro_4280

  Yaro Russia

  © David Newell-Smith
 • S_SCE_4515

  Narrow Street Limehouse

  © Sonya Newell-Smith
 • S_SCE_3719

  The Thames Limehouse

  © Sonya Newell-Smith
 • S_SCE_1642

  The Thames Limehouse

  © Sonya Newell-Smith
 • S_SCE_4530

  Narrow Street Limehouse

  © Sonya Newell-Smith
 • S_SCE_3119

  Limehouse

  © Sonya Newell-Smith
 • S_SCE_5618_Final

  Anthony Gormley Limehouse River Thames

  © Sonya Newell-Smith
 • S_SCE_4537

  Tower Bridge

  © Sonya Newell-Smith
 • S_SCE_6840

  The Thames Limehouse

  © Sonya Newell-Smith
 • D_SCE_2078

  River Thames London

  © David Newell-Smith
 • S_SCE_0123

  Tate Modern

  © Sonya Newell-Smith
 • D_GRA_1171

  East End London

  © David Newell-Smith
 • S_TRE_9308

  Regents Park London

  © Sonya Newell-Smith
 • S_IND_00032_Final

  The City London

  © Sonya Newell-Smith
 • D_GRA_0128

  Hoxton East End London

  © David Newell-Smith
 • S_NOM_8593

  The Nomadic Community Garden off Brick Lane

  © Sonya Newell-Smith
 • S_SCE_4631_Final

  Canary Riverside London

  © Sonya Newell-Smith
 • S_SCE_6174

  Limehouse Marina

  © Sonya Newell-Smith
 • S_SCE_6630

  Limehouse Marina

  © Sonya Newell-Smith
 • S_EGY_0956

  Egypt

  © Sonya Newell-Smith
 • S_EGY_0795

  Egypt

  © Sonya Newell-Smith
 • S_EGY_0324

  Egypt

  © Sonya Newell-Smith
 • S_EGY_0633

  Egypt

  © Sonya Newell-Smith
 • S_EGY_1735

  Lake Nasser Egypt

  © Sonya Newell-Smith
 • S_EGY_1899

  Lake Nasser Egypt

  © Sonya Newell-Smith
 • S_SCE_1984

  Lake Nasser Egypt

  © Sonya Newell-Smith
 • D_IND_2008_2_458

  India

  © David Newell-Smith
 • S_SUR_2170_Final_Square 2

  India

  © Sonya Newell-Smith
 • S_IND_1658

  Jaipur India

  © Sonya Newell-Smith
 • S_SCE_4514

  Athens Greece

  © Sonya Newell-Smith
 • S_Athens_4192

  Athens Greece

  © Sonya Newell-Smith
 • S_VEN_5515

  Venice

  © Sonya Newell-Smith
 • S_PHO_5540

  Venice

  © Sonya Newell-Smith
 • S_GRA_5544

  Venice

  © Sonya Newell-Smith
 • S_VEN_7113

  Venice

  © Sonya Newell-Smith
 • S_SCE_5943

  Musée du quai Branly Paris

  © Sonya Newell-Smith
 • S_SCE_3475

  Musée du quai Branly Paris

  © Sonya Newell-Smith
 • S_CAP_324

  Saint-Jean-Cap-Ferrat

  © Sonya Newell-Smith
 • S_TRE_4091

  New Mexico USA

  © Sonya Newell-Smith
 • S_CHICAGO_0131

  Chicago USA

  © Sonya Newell-Smith
 • S_TRE_3551

  Taos New Mexico

  © Sonya Newell-Smith
 • S_STR_3718

  Taos New Mexico

  © Sonya Newell-Smith
 • D_SCE_9733

  Denver Colorado

  © David Newell-Smith
 • S_SCE_5405

  Angkor Wat Cambodia

  © Sonya Newell-Smith
 • S_SCE_6525

  Preah Khan Angkor Cambodia

  © Sonya Newell-Smith
 • S_SAD_3072_Final

  Phnom Penh Cambodia

  © Sonya Newell-Smith
 • S_SCE_6766

  Pre Rup Angkor Cambodia

  © Sonya Newell-Smith
 • S_SCE_4544

  Mekong River Vietnam

  © Sonya Newell-Smith
 • S_ZAM_4139

  David Cambodia

  © Sonya Newell-Smith
 • S_SCE_2059

  Dong Hoa Hiep Vietnam

  © Sonya Newell-Smith
 • S_ZAM_4189

  Cambodia

  © Sonya Newell-Smith
 • S_ZAM_4929

  Cambodia

  © Sonya Newell-Smith
 • S_ZAM_3971

  Mekong River Cambodia

  © Sonya Newell-Smith